Manga List

Zhi Zun Shen Mo
2020 - Dongmanshe
Yuan Zun
2018 - Future Days Media
Yong Heng Zhi Zun
2017 - Jian You Tai Xu (roaming Sword Of Great Destruction)
Wu Ling (Martial Spirit) Sword Master
2020 - Màn Kè Wénhuà (漫客文化)
Wu Fist
2019 - Xia Yan
HOT Winner Takes All
2019 - GK Workshop
HOT The Strongest God King
2019 - Edge Man Cartoon
The Strongest Cheat Player
2019 - Odd Little Monster Works
The Eminence In Shadow
2019 - Anri Sakano
Skyfire Avenue
2020 - Tang Jia San Shao